Toetredingscijfers van de M24 zijn bekend

Op zaterdag 9 maart liep de notificatieperiode voor het wijzigen van de conventiestatus af. De voorlopige cijfers van het aantal geconventioneerde kinesitherapeuten werden ons meegedeeld door het RIZIV.

Het toetredingspercentage is verder gedaald tot 66,11%.

De discriminerende maatregel (-25%) wordt bijgevolg opnieuw van kracht vanaf 1 april.

AXXON heeft gedetailleerde cijfers per gemeenschap, geslacht en leeftijdscategorie opgevraagd en zal die verkrijgen op de Conventiecommissie van 26 maart.

  • WVVK